adres

Storytelling Centre
Meer en Vaart 290
1068 LE Amsterdam

telefoon

+31 (0)20 - 412 14 15

e-mail

info@alternativeways.eu

Wat wil je vragen?

Onze internationale partners

Deze toolkit is ontwikkeld door GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (België), Elan Interculturel (Frankrijk), Arbeit und Leben NRW (Duitsland), De Talentenschool (Nederland) en Storytelling Centre (Nederland).

Het project wordt medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie.

"De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring in van de inhoud, die alleen de mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie in deze publicatie.