Alle vogels vliegen

Geen materiaal
Mondeling
15 min

Doelstellingen

De deelnemer kan korte zinnen begrijpen.

Voorbereiding

Bedenk vooraf al enkele zinnen zodat je niet zonder inspiratie komt te zitten tijdens de oefening, bijv. Alle vliegtuigen vliegen, Alle koeien vliegen, Alle muggen vliegen, Alle fietsen vliegen…

Instructies

  • Ga in een cirkel zitten.
  • Vraag de deelnemers om hun handen op tafel of op schoot te leggen.
  • Als je zegt Alle vogels vliegen, fladderen de deelnemers met hun handen in de lucht.
  • Als je iets noemt dat niet kan vliegen, moeten hun handen op tafel of op schoot blijven liggen.
  • Een deelnemer die de verkeerde beweging maakt, valt af.
  • De laatste deelnemer die overblijft is de winnaar.

Variant

  • Je kan deze oefening ook spelen door dingen te noemen die wel en niet kunnen zwemmen, fietsen, bewegen, enzovoort.
  • Vraag een deelnemer om de rol van de trainer over te nemen en zelf iets te bedenken.

Tips voor de instructeur

Hoe sneller het gaat, hoe meer concurrentie en plezier.