Google-gedicht

Incl. materiaal
Schriftelijk
30 min

Doelstellingen

De deelnemer kan nieuwe woordenschat in een bredere context consolideren.

Materialen

Computers/tablets/smartphones met wifi

Instructies

  • Google een woord, bijv. tulp of een vaste woordcombinatie, bijv. ik hou van.
  • Vraag de deelnemers om inspirerende woorden en zinnen te kiezen uit de vele resultaten.
  • Maak samen een gedicht.
  • Laat ze verschillende gedichten maken, individueel of in duo’s.
  • Laat de deelnemers hun gedicht voordragen.
  • Hang de gedichten aan de muur.

Variant

Geef alle deelnemers een ander woord om op te zoeken, of laat ze zelf een woord kiezen.