Grammatica op het gehoor

Incl. materiaal
Mondeling, Schriftelijk
15 min

Doelstellingen

De deelnemer kan veelgebruikte chunks/formules gebruiken.

Materialen

Schoolbord

Instructies

  • Kies een standaardformule die je wil consolideren en schrijf ze op het bord, bijv.
    In de zomer…
    Toen ik tien was…
    Jammer genoeg kan ik niet…
    Misschien dat ik morgen…
  • Laat de deelnemers elk om beurt een zin maken.

Tips voor de instructeur

Dit is een nuttige oefening om grammaticale items zoals tijden of inversie te oefenen en consolideren zonder de grammaticale termen of regels expliciet uit te leggen.