Luistervinkgedicht

Incl. materiaal
Mondeling, Schriftelijk
30 min

Doelstellingen

De deelnemer kan woorden die hij/zij hoort gebruiken om een nieuwe tekst samen te stellen.

Materialen

  • Pen en papier
  • Enkele geluidsfragmenten (radio, tv, …)

Instructies

  • Luister samen naar de gekozen geluidsfragmenten.
  • Vertel de deelnemers welke woorden je aandacht trokken. Schrijf ze op het schoolbord en maak er een gedicht of korte tekst mee.
  • Luister samen naar enkele andere geluidsfragmenten en laat de deelnemers een gedicht/korte tekst maken met de woorden die hun aandacht trokken.
  • Stuur de deelnemers naar buiten met de opdracht om te luisteren naar gesprekken in het gebouw, op straat, in een supermarkt en om woorden en zinnen op te schrijven die ze hebben opgepikt.
  • Laat ze bij terugkeer die woorden en zinnen omzetten in een ‘luistervinkgedicht’.
  • Hang de gedichten aan de muur.