Rugletters

Incl. materiaal
Mondeling
15 min

Doelstellingen

De deelnemer kan de letters van het alfabet uitspreken.

Materialen

 • Een toestel om muziek af te spelen
 • Schoolbord

Voorbereiding

 • Schrijf het alfabet op het schoolbord; zet de letters die gelijkaardig klinken in één kolom (bijv. b, c, d, e, g, j, p, t, v, w).
 • Zeg het alfabet samen op en focus op de juiste uitspraak van elke letter.

Instructies

 • Vorm een cirkel.
 • Begin met een voorbeeld. Schrijf met je vinger een letter op de rug van een deelnemer.
 • Laat de deelnemer de letter raden. Als hij/zij niet zeker is of een verkeerd antwoord geeft, schrijf dan opnieuw.
 • Laat de deelnemers vrij rondlopen in het lokaal en speel muziek af.
 • Als je de muziek pauzeert, gaan de deelnemers per twee staan.
 • Een deelnemer schrijft een letter op de rug van zijn/haar partner; die raadt om welke letter het gaat.
 • Wissel van rol.