Tellen tot 987 654 321

Incl. materiaal
Mondeling
15 min

Doelstellingen

De deelnemer kan getallen in willekeurige volgorde benoemen.

Materialen

Speelkaarten in sets van 1 tot 9, een set per paar.

Instructies

  • Verdeel de groep in duo’s.
  • Geef elk duo een setje speelkaarten.
  • Stap 1

Deelnemers A & B kiezen om de beurt een kaart en benoemen het getal.

  • Stap 2

Deelnemers A & B kiezen om de beurt twee kaarten en benoemen beide    opties. bijv. 5 & 6 => 56 & 65

  • Stap 3

Deelnemers A & B kiezen om de beurt drie kaarten en benoemen alle opties.
bijv. 4 & 3 & 8 => 438 & 483 & 348 & 384 & 843 & 834

  • En zo verder. Alle negen kaarten is het maximum.

Tips voor de instructeur

Deze oefening is geschikt om te differentiëren: sommige deelnemers oefenen met één kaart, terwijl anderen alle kaarten gebruiken.

Lees meer

Lees meer over deze onderwerpen in onze handleiding door op onderstaande buttons te klikken.