Totem

Incl. materiaal
Mondeling
15 min

Doelstellingen

  • De deelnemer kan informatie vragen en geven.
  • De deelnemer kan zijn creatieve vaardigheden gebruiken om een antwoord te formuleren.

Materialen

Twee stoelen

Instructies

  • Zet twee stoelen op een rij tegenover het publiek.
  • Een eerste deelnemer staat op een stoel, een tweede deelnemer zit op de andere stoel en een derde zit op de vloer voor de stoelen. Samen vormen ze de Totem, die het antwoord op alle vragen weet.
  • Laat de andere deelnemers de Totem vragen wat ze willen.
  • De Totem beantwoordt de vragen woord voor woord: elk lid van de Totem zegt één woord, te beginnen met degene die op de vloer zit.
  • De Totem beslist wanneer een antwoord klaar is.
  • Herhaal deze oefening met verschillende totems, zodat iedereen deelneemt aan een totem.

Tips voor de instructeur

Deze oefening is minder geschikt voor beginners.