Wereldwijd onderweg

Incl. materiaal
Mondeling, Schriftelijk
15 min

Doelstellingen

 • De deelnemer kan zijn woordenschat over transportmiddelen consoleren.
 • De deelnemer kan beelden beschrijven.

Materialen

 • Internetverbinding
 • Smartphones
 • Afbeeldingen van transportmiddelen die typisch zijn voor jouw land
 • Schoolbord

Instructies

 • Toon beelden van verschillende transportmiddelen. Geef ze een naam en geef relevante informatie.
 • Gebruik het vervoermiddel in een zin, bijv.
           Ik neem de tram.
           Ik ga met de brommer.
           Ik fiets naar het station.
 • Vraag de deelnemers om te zoeken naar beelden van vervoersmiddelen die typisch zijn voor hun land.
 • Laat de deelnemers praten over hun foto’s. Mogelijke vragen:
           Heb je er een?
           Gebruik je het vaak?
           Heb je een abonnement?
           Is het duur?
           Hoe snel gaat het?
           Heb je een rijbewijs nodig?
 • Schrijf relevante en/of nieuwe woorden op het bord.

Lees meer

Lees meer over deze onderwerpen in onze handleiding door op onderstaande buttons te klikken.