Ben ik een kangoeroe?

Incl. materiaal
Mondeling
45 min

Doelstellingen

De deelnemer kan informatie vragen en geven over objecten.

Materialen

Post-its en pennen.

Voorbereiding

Voor elke deelnemer een post-it met een woord dat verband houdt met het behandelde onderwerp.

Instructies

  • Geef elke deelnemer een post-it met een woord, die ze op hun voorhoofd/op de rug kleven, zonder het woord te lezen.
  • Door de andere deelnemers gesloten vragen te stellen (ja/neen-vragen) moet de deelnemer achterhalen welk woord op de post-it staat.
  • Geef het voorbeeld door een post-it op je voorhoofd te kleven en de deelnemers vragen te stellen.

Afsluiting

Herhaal en bespreek voor elke post-it de vragen en de antwoorden.

Tips voor de instructeur

Bedenk vooraf bij elk woord tips die de deelnemers kunnen helpen.