Bezoek een museum

Geen materiaal
Mondeling
> 60 min

Doelstellingen

 • De deelnemer kan informatie begrijpen wanneer hij/zij een museum of tentoonstelling bezoekt.
 • De deelnemer kan informatie geven en vragen over de tentoonstelling/het museum.
 • De deelnemer kan zijn mening geven over de tentoonstelling/het museum.

Voorbereiding

 • Kies een museum/tentoonstelling dat/die relevant is voor een behandeld onderwerp.
 • Maak de reservering en deel datum, tijd en locatie mee, bijvoorbeeld in de Whatsapp-groep.
 • Controleer of er een groepskorting of gratis toegang is.
 • Controleer of het museum een gids heeft die uitleg kan geven aangepast aan het niveau van de deelnemers.
 • Controleer of er informatie (folders, vragenlijsten…) is die specifiek gericht is op taalstudenten.
 • Bereid het bezoek voor door kennis te maken met het museum/de tentoonstelling/de kunstenaar(s).

Instructies

 • Ontmoet de deelnemers op de afgesproken plaats en tijd.
 • Geef voor het binnenkomen de nodige richtlijnen: niets aanraken, eventueel niet fotograferen, niet rennen…
 • Je kunt de leerlingen vrij laten of het museum/de tentoonstelling laten ontdekken onder begeleiding van jezelf of een museumgids, met of zonder vragenlijst.
 • Maak een groepsfoto voor of na je bezoek.
 • Schrijf nieuwe woorden en terugkerende/interessante vragen van de deelnemers op tijdens het bezoek.
 • Als je een vragenlijst hebt gebruikt, corrigeer en becommentarieer dan de antwoorden.
 • Evalueer jouw bezoek aan het museum tijdens de volgende les aan de hand van jouw aantekeningen en foto’s van de rondleiding (indien toegestaan).

Variant

 • In plaats van het museum/de tentoonstelling te introduceren, vraag je de deelnemers om te zoeken naar informatie op het internet en te bespreken wat ze hebben gevonden.
 • Vraag de deelnemers (individueel of in duo’s) om één kunstwerk te kiezen. Laat ze er informatie over opzoeken, zodat ze er tijdens het bezoek commentaar op kunnen geven.