Jaag en vraag

Incl. materiaal
Mondeling
15 min

Doelstellingen

De deelnemer kan nieuwe woordenschat consolideren.

Materialen

Een dozijn objecten rond een behandeld onderwerp.

Instructies

  • Laat de deelnemers vrij rondlopen in het leslokaal.
  • Selecteer twee jagers.
  • Geef ze elk een voorwerp.
  • Beide jagers proberen een deelnemer te vangen.
  • De jager laat de gevangene het voorwerp zien en vraagt hoe het wordt genoemd.
  • Als de gevangen persoon correct antwoordt, blijft hij/zij ‘vrij’.
  • Als het antwoord verkeerd is, wordt de gevangene een jager en jaagt hij met een ander voorwerp.

Variant

Gevorderde sprekers kunnen vragen gebruiken in plaats van voorwerpen.

Lees meer

Lees meer over deze onderwerpen in onze handleiding door op onderstaande buttons te klikken.