Lang zal die leven

Incl. materiaal
Mondeling, Schriftelijk
15 min

Doelstellingen

De deelnemer kan het meest populaire Nederlandstalige verjaardagsliedje zingen.

Materialen

  • Pen en papier
  • Schoolbord

Voorbereiding

Zoek een goede (karaoke) versie van het meest voorkomende verjaardagslied. Laat de tekst niet zien.

Instructies

  • Ga in een cirkel zitten.
  • Luister een paar keer samen naar het liedje. Zing zelf mee.
  • Laat de deelnemers de woorden die ze horen en/of begrijpen opschrijven.
  • Leg de tekst uit.
  • Oefen het liedje tot de deelnemers het kunnen zingen zonder de tekst.

Tips voor de instructeur

Als je een instrument bespeelt, begeleid je de groep.