Op een rijtje

Incl. materiaal
Mondeling
15 min

Doelstellingen

De deelnemer kan persoonlijke informatie vragen en geven.

Materialen

Schoolbord

Voorbereiding

Bedenk vragen die passen bij het behandelde onderwerp, bijv.
Hoe groot ben je?
Hoe oud ben je?
In welk jaar ben je geboren?
In welke maand ben je geboren?
Wat is de eerste letter van je familienaam?
Wat is je huisnummer?

Instructies

  • Stel een vraag en geef zelf het antwoord, bijv. Mijn huisnummer is 54.
  • Vraag een deelnemer om de vraag te beantwoorden. Als zijn/haar huisnummer lager is dan dat van jou, gaat hij/zij links van jou staan. Als het hoger is, gaat hij/zij rechts van jou staan.
  • Laat de deelnemers elkaar ondervragen en zet hen, aan de hand van de antwoorden, op volgorde in een rijtje.
  • Als elke deelnemer een plaats in de rij heeft gevonden, controleer dan of de volgorde klopt. Laat iedereen zijn buur aan de ene kant ondervragen en antwoord geven aan de buur aan de andere kant.

Variant

Laat de deelnemers een vraag bedenken.

Tips voor de instructeur

  • Dit is een geschikte oefening voor een eerste les.
  • Schrijf de vragen en nieuwe woorden op het bord.