Roddels

Geen materiaal
Mondeling
15 min

Doelstellingen

De deelnemer kan informatie doorgeven, door goed te luisteren en te herhalen.

Voorbereiding

Denk aan een verhaal dat past bij het behandelde onderwerp.

Instructies

  • Ga in een cirkel zitten
  • Vertel het verhaal hardop aan een deelnemers.
  • Vraag de deelnemer om het verhaal hardop door te vertellen aan de deelnemer rechts van hem.
  • Het verhaal wordt van deelnemer tot deelnemer doorverteld, tot ten minste vijf mensen aan de beurt zijn geweest.
  • Bespreek aan het eind van de oefening welke delen van het verhaal zijn veranderd en wat er intact is gebleven.
  • Leg uit wat roddels zijn. Vraag of ze denken dat wat je hebt gedaan vergelijkbaar is met roddelen?

Variant

Beschrijf een afbeelding of een voorwerp en geef de beschrijving door.