Schat, ik ben hier!

Incl. materiaal
Mondeling
15 min

Doelstellingen

De deelnemer kan vertrouwen in haar/zijn leerpartner opbouwen.

Materialen

  • Een groot lokaal
  • Een blinddoek voor elke deelnemer

Voorbereiding

Maak het leslokaal veilig. Verplaats stoelen en tafels naar de zijkant.

Instructies

  • Verdeel de groep in duo’s.
  • Van elk duo roept één deelnemer Waar ben je? De andere deelnemer antwoordt Schat, ik ben hier!
  • Laat elk duo dit meerdere malen herhalen, vooral als ze elkaar niet goed kennen en daardoor elkaars stem niet gemakkelijk herkennen.
  • Deel de blinddoeken uit.
  • Als iedereen geblinddoekt is, help je de deelnemers om voorzichtig zoveel mogelijk afstand te nemen van hun duopartner.
  • Het doel is om je duopartner te vinden door de zin te zeggen die je hebt geoefend.

Afsluiting

Evalueer de oefening:

Hoe was het om deze oefening te doen?
Wat is er gebeurd?
Wat leer je hiervan?

Tips voor de instructeur

Hoe minder de deelnemers elkaar kennen, hoe groter de impact van deze oefening.