Trots in beeld

Incl. materiaal
Mondeling
15 min

Doelstellingen

De deelnemer kan ideeën uitwisselen over het concept ’trots’.

Materialen

  • Foto’s en/of video’s die het concept ’trots’ illustreren. Onder “Link” vind je hiervan een mooi voorbeeld.
  • Smartphones of camera
  • Objecten die je associeert met trots: een vlag, een adelaar, een prijs, een trofee, een medaille, T-shirts met teamnamen en slogans, een schooluniform, een foto van een gelukkige familie, een sterke boom…

Instructies

  • Toon je beelden en laat de deelnemers beschrijven wat ze zien.
  • Vraag hoe ze de geuite emotie zouden benoemen.
  • Bespreek hoe je ’trots’ kunt herkennen: gezichtsuitdrukking, lichaamshouding…
  • Bespreek hoe ze ‘trots’ definiëren.
  • Laat de deelnemers foto’s van elkaar maken, waarbij ze een trotse pose moeten aannemen.
  • Deel de foto’s in de WhatsApp groep en bespreek ze.

Afsluiting

Sla een trotse pose aan en leg uit waarom je trots bent op de groep.

Tips voor de instructeur

Overdrijf je lichaamstaal om het begrip ’trots’ verder te verduidelijken.

Links

Link Trotse Ajax Fan (Nederlandse voetbalclub): https://youtu.be/tbushsd0CEw