Welk woord mist?

Incl. materiaal
Mondeling, Schriftelijk
30 min

Doelstellingen

De deelnemer kan woorden over een behandeld onderwerp consolideren.

Materialen

 • Een twintigtal kaarten met woorden die verband houden met het behandelde onderwerp
 • Pen en papier

Voorbereiding

 • Schrijf een woord op elke kaart.
 • Varieer in niveau: kaarten met gemakkelijke woorden, kaarten met moeilijke woorden.

Instructies

 • Ga in een cirkel rond een tafel zitten.
 • Leg de kaarten op de tafel.
 • Laat de deelnemers vragen stellen en commentaar geven op elke kaart, haal herinneringen op die geïnspireerd zijn door een kaart…
 • Geef ze een minuut om alle woorden te memoriseren.
 • Vraag hen om zich even om te draaien en neem een kaart weg.
 • Laat een deelnemer raden welk woord ontbreekt.
 • Herhaal deze oefening tot alle deelnemers aan de beurt zijn geweest.

Variant

 • In plaats van de naam van het voorwerp te schrijven, kun je een afbeelding gebruiken.
 • In plaats van kaarten met woorden te gebruiken, kun je ook voorwerpen gebruiken.

Lees meer

Lees meer over deze onderwerpen in onze handleiding door op onderstaande buttons te klikken.