Klap de woorden

Incl. materiaal
Mondeling
30 min

Doelstellingen

De deelnemer kan het concept van de lettergrepen begrijpen en ermee werken.

Materialen

 • Kleine stukjes papier
 • Pennen
 • Hoed / Doos

Instructies

 • Vraag de deelnemers een woord te schrijven of te tekenen.
 • Verzamel de stukken papier.
 • Lees elk van de woorden hardop terwijl je klapt voor elke lettergreep.
 • Laat de deelnemers het woord en het klappen herhalen.
 • Doe de papieren in een doos of een hoed.
 • Laat een deelnemer een woord uitkiezen en op zijn ritme klappen zonder het woord te zeggen.
 • Laat de andere deelnemers maar raden. Bijvoorbeeld: een deelnemer neemt het woord kangoeroe en klapt drie keer.
 • Ga door tot alle woorden uit de doos of hoed zijn gehaald.
 • Herhaal alle woorden in het juiste ritme.

Variant

Zorg er in grotere groepen voor dat niet alle deelnemers een woord met dezelfde hoeveelheid lettergrepen kiezen, bijvoorbeeld door een kaartje met een getal te geven of het hen individueel te vertellen.

Doe een tweede ronde en markeer het ritme op een andere manier, bijvoorbeeld door met de voeten te stampen, met de vingers te knippen en geluiden te maken.

Tips voor de instructeur

 • Beginners: Laat de deelnemers zinnen maken met de woorden.
 • Gevorderden: Laat de deelnemers een verhaal maken met de woorden.

Lees meer

Lees meer over deze onderwerpen in onze handleiding door op onderstaande buttons te klikken.